Musik

Den brasilianska benämningen för en slagverksorkester är bateria. Los Copihues Bateria startades hösten 2013 och är fortfarande under uppbyggnad.

Våra baterister tränar 1-2 gånger i veckan under ledning av vår mestre som är vår musikaliske ledare som mer än gärna lär ut hur man spelar samba och hur man använder slagverk i en traditionell sambabateria.

Bateria har uppehåll under hela juli och december.
Bateriaträningarna startar igen under augusti.

Kontaktperson

Christian Aliaga
0706-370420

hammarkullen2016-015